\n"; echo "Vertaal een woord (Nederlands, Engels of Koreaans)
\n"; echo "단어를 번역합니다 (네덜란드어, 영어 혹은 한국어)
\n"; echo "Translate a word (Dutch, English or Korean)\n"; echo "
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; include ("bottom.php"); ?>